Medlem i föreningen

Medlemsavgiften i Östra Ormsjö Hembygdsförening är:
Medlem 50:-
Familj 100:-
Kan betalas på Bankgiro 329-0111Kontakt mail: ostraormsjohembygdsforening@gmail.com