Hembygdsgården i Östra Ormsjö

Historia om Hembygdsgården (taget ur boken "Östra Ormsjö")

Sigurd Forssgren hade år 1957 tillskrivit Kgl Vattenfallstyrelsen och för byns räkning tiggt den ödegård som Isak Johan Karlsson hade ägt. Byn fick huset, som tack vare god sammanhållning och stor flit kunde flyttas till sin nuvarande plats. Alla bybor, både män och kvinnor, hjälptes åt i arbetet. Det startades symöten och hölls byafester och tiggdes från kommunen, Vattenfall och flera andra håll. Arbetarna hade under åren 1958-1959 bara 2 kronor i timmen. Sedan höjdes lönen, men ett barmhärtighetsverk var det ändå, och huset kom upp.
Sommaren 1958 ville man ha fest med dans, men "Kina" var rivet och Hembygdsgården inte färdig. Då flyttades ett gammalt kojgolv, som fanns hos Gunnar Isakssons i Månsberg, ner till sjön nedanför Hembygdsgården. Det var ett enormt arbete. Flera spelemän ställde upp och spelade. Kaffeservering och korvförsäljning fick ordnas i sågbaracken och från en gammal spis ute i det fria. Det blev en gemytlig sommarfest med en behållning på kr 605:48, ett bra resultat på den tiden. Hembygdsgården kom att bli mycket värdefull för byborna. Där har hållits bröllop, barndop, gudstjänster, bönemöten, julotta, jul- och skördefester, 50-års kalas, och många andra kalas, och även alla möten som rört byns angelägenheter.

Hembygdsgården renoverades 1995-1996.


Hembygdsgården är vår fina samlingslokal i byn. Den är också tillgänglig för andra att hyra vid möten, kalas, m.m.Kostnad vid hyra:
Föreningar, möten 200:-
Medlem, hel dag 150:-
Ej medlem, hel dag 300:-